torsdag 16 juli 2009

Chock and Awe

När BAE Systems Hägglunds först förlorade upphandlingen av nya pansarterrängbilar till Försvarsmakten var företagets reaktion mest förvånad oförmåga att acceptera vad som hänt. Man har nu helt klart återhämtat sig från chocken, och förmodligen tvingats lämna över frågan till moderbolaget.

Jag kan inte inte undvika att bli lite imponerad av BAE Systems kampanj. Den kombinerar juridiska, politiska och opinionsmässiga påtryckningsmedel på ett mycket kompetent sätt.

Det var inte för inte som Saab vände sig till just BAE Systems för att få hjälp att sälja Gripen internationellt. Det var inte för inte som BAE Systems drog sig tillbaka från den norska upphandlingen av nya stridsflygplan. BAE Systems kan spelet.

Den senaste smarta bomben är en debattartikel i SvD undertecknad av BAE Systems Hägglunds AB:s VD Jan Söderström och tre fackliga företrädare. Den upprepar i stort samma argument som som man använt under hela kampanjen. De två viktigaste invändningarna mot upphandlingen är att man missgynnats av att vissa skallkrav ändrats till börkrav samt att SEP blir billigare än AMV om man räknar in royalties från framtida exportaffärer.

Det relevanta i det första fallet är ifall kravspecifikationen, och eventuella förändringar av den, avspeglar Försvarets behov. Det vet vi inte; bland annat eftersom handlingarna inte är offentliga.

Det har i inlägg på nätet (även i kommentarer på min egen blogg) förekommit argument som känns väldigt mycket som av BAE levererade talking points. Där har siffran 3,6 miljarder nämnts i samband med SEP-offerten och den verkar rimlig.

Om vi ska räkna in virtuella royalties borde vi i så fall även räkna med den högst reella miljard som FMV redan satsat i SEP-projektet för att förtjäna dem. Priset på 113 SEP blir då inte 3,6 utan 4,6 miljarder; två miljarder mer än priset på samma antal AMV.

Värdet på statens royalties för 4000 SEP skulle vara just två miljarder.

I debattartikeln vill Jan Söderström ge intryck av att 2000 fordon är i underkant och att 4000 är mer realistiskt. Det är det inte. Den enda större affär där SEP fortfarande är aktuell är Storbritanniens FRES-upphandling(ar). Bara rika länder har råd att köpa så dyra fordon som SEP för så lätta roller och Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Italien har redan moderna egenutvecklade fordon av den här typen. Konkurrensen i segmentet är extremt hård.

Intäkterna från royalties är med andra ord inte på något sätt säkra.

I sakfrågan om vilken vagn försvaret bör köpa så är det naturligtvis en avvägning mellan operativ förmåga, kostnad och risk. SEP är en mer tekniskt avancerad lösning än AMV och utlovar med tiden vissa förmågor den senare saknar. Är dessa förmågor värda de högre kostnaderna och riskerna SEP innebär? Enligt FMV:s bedömning var de inte det. Var det en korrekt bedömning? Det vet än så länge varken jag eller någon annan utanför FMV. Förhoppningsvis kommer mer detaljerad information om upphandlingen ut i samband med länsrättens prövning.

I väntan på detta skulle lite källkritik inte skada.

FMV har lämnat sitt svar på BAE Systems Hägglunds inlaga till Länsrätten. Verket bestrider samtliga punkter och avslutar med att förklara att den mycket stora prisskillanden, och AMV:s fördelar inom viktiga funktionsområden, gjorde att utfallet av utvärderingen inte kunde bli annat. Det var med andra ord inte ens nära. Tråkigt nog finns alla siffror från offerterna i en hemlig bilaga.

4 kommentarer:

 1. I idag kan man läsa i flera tidningar (källa TT).

  ” Experter vid Försvarets materielverk (FMV) fann att bara ett militärfordon klarade försvarets krav vid upphandlingen. Men experterna plockades bort och FMV valde fordon från ett annat företag.”

  ”Efter att experterna plockats bort gjorde annan personal vid FMV en utvärdering av de anbud som kommit in. Så sent som i januari kom även de fram till att Hägglunds var bäst. Trots det beslutade FMV i juni att välja fordon från Patria.”

  Det tycker jag känns konstigt

  OBS Jag har INTE blivit uppmanad att skriva detta av BAE.
  Jag är förbannad på den mycket konstiga hanteringen som verkar ha skett i detta ärende.
  (Kravförändringar , minskydd mm)

  Även helikopter hanteringen och IT upphandlingen (här vet jag inte om FMV var inblandade) känns konstiga.
  Tycker inte du?

  SvaraRadera
 2. Jag menar inte att du, eller för den delen Socialdemokratiska försvarspolitiker, skulle jobba direkt för BAE. Jag är däremot övertygad om att argumenten formulerats och spridits som en del av deras kommunikationsstrategi.

  HKP14, PRIO - och ännu värre Visbyprojektet - är mer än konstiga. De är tecken på allvarliga systemfel i det svenska försvarets materielförsörjning.

  Det jag undrar över är om det är det inledande SEP-projektet eller upphandlingen av AMV som är uppvisar samma patologi. För att vara säker behöver mycket mer än rykten komma ut om upphandlingen, men jag lutar åt att SEP riskerade att bli en Visbykorvett på land. Vi behöver inte fler "provturskommandon".

  SvaraRadera
 3. Vad tycker du om att FMV först sparkar de externa experterna när dom anser att SEP är bäst?

  Vad tycker du när dom interna experterna tycker samma sak (så sent som i januari) ?

  Vad tycker du om kommentaren?
  Citat från ekot.
  ”Konsekvenserna av Leif Nylanders ifrågasättande blev att de främsta experter inte fått vara med och utvärdera vilket militärfordon som är bäst. Att Leif Nylander fått påverka FMV:s offentliga upphandling är anmärkningsvärt. Det säger Malena Britz, forskare på Försvarshögskolan”

  FMV erkänner att man har ändrat kraven på svängradie (till AMV fördel) under pågående upphandling. Tror nog att det var så att när man har kopplat bort och kört över alla tekniker så missade ”politikerna” att svängradien på AMVn var som på en gammal buss.
  Men FMV skyller på att det var ett skrivfel, 16 m istället för 24m det blev nog fel på alla siffror där.
  Tror du att det var ett skrivfel?

  Jag tycker det stinker.

  SvaraRadera
 4. SEP-projektet var ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan FMV och Hägglunds. En del personal inom FMV har med andra ord arbetat med SEP sedan nittiotalet och hade uppenbarligen svårt att släppa sin bebis. Att man blir omplacerad om man inte förmår vara lojal med verksamhetens nya inriktning (upphandling istället för utveckling in-house) är varken konstigt eller upprörande.

  Att den myndighet som ska använda den upphandlade plattformen har åsikter om hur upphandlingen sköts bryter möjligen mot etablerad policy, men borde inte göra det.

  Det faktum att rättelsen om svängradien skickades ut en vecka efter den ursprungliga anbudsförfrågan tyder på att det var ett skrivfel. Alla de offererade fordonens svängradier var redan kända av FMV och funktionsbehoven kan inte ha ändrats på mindre än en vecka.

  SvaraRadera