onsdag 22 maj 2013

Vacuum

Jag har slagits av hur både Husbykravallerna och den Ryska påsken blottlägger en svaghet i den svenska staten orsakad av strömningar i vårt samhälle som under årtionden avfärdat, eller gått till storms mot, den mest grundläggande grunden för en modern stat.

Grundproblemet är nämligen varken småkriminella snorungar i förorten med maffia-ambitioner eller ett återupprustat Ryssland med revanschistiska supermaktsambitioner utan det vakuum som uppstår när en stat, i det här fallet Sverige, inte upprätthåller sitt våldsmonopol med tillräcklig vigör.

Det är väl självklart att en stat som signalerar något annat än en orubblig beslutsamhet att konsekvent kontrollera sitt territorium får finna sig i att andra aktörer markerar intresse. Det finns inte en markplätt utanför Antarktis som inte kontrolleras genom någons förmåga till våldsutövning och bara i absolut bästa fall är denne någon en demokratisk rättsstat.

Om man vill göra en välvillig tolkning av drivkrafterna hos dem som försöker avveckla det staliga våldsmonopolet, och därmed staten, så skulle det möjligen vara en naiv tro på att resultatet skulle bli att våldet försvinner ihop statens utövande av det.

Ett förlorat våldsmonopol resulterar tvärtom alltid i en våldets fria marknad; det som på engelska brukar benämnas en failed state. Det statliga våldsmonopolet är en viktigare innovation än både elden och hjulet. Det är det enda som står mellan oss och maffiavälde eller, ännu värre, allas krig mot alla.

Den som kritiserar vår “militäriserade” polis när Stockholm brinner åsamkar det svenska samhället större skada än den som faktiskt tänder på. Den som avfärdar tal om att återta ens en mycket grundläggande försvarsförmåga som krighets utgör ett större hot mot Sveriges säkerhet än ryska bombplan.

De som bränner bilar och kastar sten behöver gripas, lagföras och ges kännbara straff. Den främmande makt som demonstrerar sin förmåga till luftangrepp på Sverige behöver mötas av en lika tydlig demonstration av svensk vilja och förmåga att möta ett sådant angrepp.

Varför är det som borde vara självklart så omöjligt i det här landet?