fredag 19 november 2010

Något för alla

Idag inleds NATO:s toppmöte i Lissabon. Media har fokuserat på konsekvenserna för ISAF:s framtid, men på agendan återfinns även fastläggande av ett nytt strategiskt koncept för alliansen, och NATO:s utveckling kommer att påverka oss mer än huruvida ISAF är kvar i Afghanistan till 2020 eller 2025.Som bloggen Observationsplatsen rapporterade har läckor till den polska tidningen Gazeta Wyborcza gjort gällande att den nya krigsplaneringen för Polen och Baltikum innebär att nio divisioner, varav fyra polska, öronmärkts för dess försvar.

Den minnesgode kommer kanske ihåg att  Polen och Baltikum länge krävde en uppdaterad försvarsplanering och i efterdyningarna av den ryska Georgieninvasionen fick gehör för detta. Baltikum fick dock ingen egen, eftersom det skulle kunna uppfattas som provocerande av Ryssland, utan skulle omfattas av den polska.

Samtidigt som alliansen stärker trovärdigheten för sin förmåga och avsikt att försvara även sina mindre och mer perifera medlemmar, och därmed gör en större insats för fred, säkerhet och stabilitet i Norden är någon högstämd men innehållslös svensk solidaritetsförklaring någonsin kan göra, så återupptar man även arbetet i det samarbetsråd man har med Ryssland.

Det senare är ett starkt tyskt intresse och de tyska liberalerna har även en lite egen tolkning av planerna på ett, jämfört med Bushregeringens förslag, förenklat missilförsvar för hela Europa; de ser det som ett alternativ till alliansens kärnvapen.

De är visserligen helt ensamma om den tolkningen, men innehar utrikesministerposten i den tyska koalitionsregeringen. Den som vill följa eventuella bråk i frågan får dock förmodligen söka sig bortom svenska media.


Se även: Chefsingenjören,Försvar och säkerhet,Alla Dessa Dagar,Obamas debattartikel och min egen Teaser.

2 kommentarer:

 1. Välkommen tillbaka.

  Nog kommer NATO-mötet att påverka även oss. Givetvis Afghanistan men det blir nog mer av back to basic, med tyngdpunkt på artikel 5, uppblandat me cyberspace och missilförsvar. Jag tror att Européerna börjar att känna oro för den transatlantiska länken. Vi får trösta oss med att en länk alltid är starkare än sin svagaste länk. Annars hade den nog redan brustit.

  I NATO kan man verkligen tala om en double dip, åtminstone för Europas del. Först en - kanske logisk - dip efter murens fall och nu en ny dip efter finans- och lånekrisen. Med lite otur får vi en trippel dip, om och när euron går på r*ven.


  Däremot blir det förmodligen mindre av expeditionära äventyr, vilket givetvis sammanhänger med dubbeldippen ovan.

  Ett hittills obekräftat rykte ger vid handen att även Sverige skall ha en försvarsplanering 2012, förmodligen lite som att börja ett schackparti med kung, dam och åtta bönder.

  Finns det någon som tror att NATO:s nya förbättrade förhållande till Ryssland medför att den pågående upprustningen i Ryssland slackar upp? Peace in our time?

  SvaraRadera
 2. Tack, det har varit en massa jobb i vägen för bloggandet på sista tiden.

  Nöden är all multinationell militär samordnings moder, eller något sånt...

  Intressekonflikterna mellan Ryssland och EU/NATO består och storleken på Rysslands rustning är enbart en ekonomisk fråga, men det är fortfarande bra om det finns ett etablerat forum för, ähm, dialog.

  Så länge Ryssland är övertygade om att ett militärt angrepp på även det minsta NATO-landet innebär tredje världskriget så är krigsrisken minimal.

  Avbrutna oljeleveranser, cyberattacker och SVR-styrda ryska minoritetsrörelser är en helt annan sak...

  SvaraRadera