torsdag 21 oktober 2010

Köpläge?


Storbritannien har nyligen presenterat de förväntade budget-nedskärningarna och försvarsbudgeten krymper med 8 procent. Förhandstipsen talade om betydligt större nedskärningar på upp till 20 procent, vilket är den genomsnittliga minskningen för alla politik-områden förutom vård och bistånd, så det kunde varit värre. Förmodligen var just den jämförelsen avsikten med läckorna.

En av konsekvenserna är att Royal Fleet Auxiliary kommer att avveckla ett av de fyra stödfartygen av Bay-klass.

Bay-klassen är baserad på den mycket framgångsrika holländska Enforcer-designen och det äldsta fartyget sjösattes 2003. De är stora men enkla fartyg menade att komplettera andra brittiska amfibiefartyg med framförallt logistikstöd.

Det svenska projektet för stridsstödsfartyget L10 håller på och kravställer, men är det inte läge att lägga ett snabbt skambud?

9 kommentarer:

 1. Måla skorstenen röd och låt Destination Gotland köra den istället. Varför denna vurm för att låta sjöofficerare sköta Arméns färjerederi?

  SvaraRadera
 2. Jag ser överhuvudtaget inget örlogsfartyg på bilden. Obeväpnade pråmar kan vi chartra in från Stena om det kniper...

  SvaraRadera
 3. @Nicke Lilltroll
  Men går Stena med på att utsätta dem för risken att hamna i örlog?

  SvaraRadera
 4. Nej men det gör inte Royal Fleet Auxiliary heller numera. Det gjordes vissa dyrköpta erfarenheter av att ånga in med Auxiliaries i hot zones under Falklandskriget.
  Just Bay-klassen utvecklades i en annan riktning än Enforcer och blev till slut avsevärt tyngre och betydligt mindre örlogs. Klassen är designad för minimibemanning enligt klassiskt RFA-snitt den levererades dessutom helt utan självförsvarsförmåga (förberedd för dock och det är på väg ut) och saknar hangar.
  Det är helt enkelt inte ett fartyg att växelköra havsövervakning och transport med som till exempel danska Absalon.
  Låter det särskilt klokt att köpa in ett fartyg som löser uppgifter enligt kravställning några veckor om året och resten av tiden får gå på någon containertrad över Nord-atlanten? Vore det dessutom inte lite tokigt att bemanna det ur Flottan med personal som utbildats för dyra pengar för att lösa betydligt mer komplexa uppgifter än busskörning på tidtabell?
  En lösning vore väl kanske isåfall att bilda en egen Aux-fleet med civil bemanning som på affärsmässiga grunder skjutsar trupp och pansar dit det behövs.
  FortV kan säkert ge lite tips till den nya myndigheten vad gäller prissättning och servicenivåer... Nyckelord här är väl Blockhyra och BYO på skaffningen vid överskeppningar...

  SvaraRadera
 5. @Nicke Lilltroll
  Stridsstödfartyg, eller Joint Support Ships, har inte som huvuduppgift att skeppa arméförband från hamn till hamn. Något som ditt val av användarnamn, och graden av detaljer i din föregående kommentar, antyder att du är väl medveten om.

  Att ställa ett stridsstödfartyg mot ett ytstridsfartyg är lite meningslöst när alternativen snarare är stridsstödfartyg eller stödfartyg (som Norges nya logistikkfartøy). Med andra ord: hur stor förmåga till transport och framförallt logistikstöd till annat än marinstridskrafter är vi villiga att betala för.

  Det var inte bara Sir Galahad som strök med i Falklands och RFA har med största säkerhet inte seglat in harms way för sista gången.

  SvaraRadera
 6. När man började fila på L10-konceptet så svällde önskelistan rejält på grund av att vi inte har råd att köpa både ett containerfartyg med dockmöjligheter och en fregatt/stor korvett. Vi är helt enkelt tvungna att klämma in allt i ett. Det här är något som en hel del bloggare, bland annat du och CI, ondgjort sig över.
  När nu pengarna till L10 prioriterades om till hkp istället (helt rätt tycker jag) så måste vi ställa oss frågan vilket system som är mest angeläget. Fregatt eller Joint Support Ship. Jag tror faktiskt att regeringen svarat på den frågan åt oss. Det blir två lagfartyg till sjöstridsflottiljerna nu istället för en beväpnad trupptransportfärja.
  Jag och många med mig sitter nu och håller tummarna för att JSS stryks helt och att vi istället börjar titta på en större fregatt eller någon form av beväpnad OPV. Det är nämligen något sådant vi behöver för att lösa de delar av FM:s uppgifter som Flottan de facto har ansvar för.
  Tittar man noga i våra politiska styrningar så kommer Internationella insatser långt ner på listan över prioriteringar.
  Däremot har vi idag inte de plattformar som vi behöver för att hävda våra intressen i vårt närområde.
  Detta är något som vi sakta men säkert håller på att komma till rätta med. A26 får en helt annan uthållighet än tidigare ubåtsklasser och Visby är faktiskt inte helt oävet heller som blue-water plattform förutom uthålligheten över tiden.

  Det är dags att vi iden här diskussionen släpper Star Wars vinkeln och börjar bli lite mer konkreta.
  Vad behöver vi för plattformar för att lösa våra huvuduppgifter?

  SvaraRadera
 7. @Nicke Lilltroll
  Fregatter eller OPV:er är lika lite alternativ till stridsstödfartyg som stridsvagnar är det till terränglastbilar.

  Bortsett från Archeridiotin, som förhoppningsvis mest var en tramsig Ny Teknikartikel, så har inte L10 syftat till något liknande en större Absalon.

  Både de nederländska eller kanadensiska JSS-lösningarna är i både första och andra hand logistikfartyg; i första hand för marina enheter och i andra för markoperativa.

  Nya stödfartyg till sjöstridsflottiljerna är ett måste, om de dessutom har en begränsad ro-ro och helikopter-förmåga samt några stridsbåt 90 i dävertarna så behöver de inte kosta så mycket mer.

  System är dyra. Plåt är billigt.

  SvaraRadera