måndag 15 juni 2009

QED

Göran Rosenberg ondgör sig över hur Humanisternas kampanj Gud finns nog inte ersätter korset på den svenska flaggan med en davidsstjärna och en halvmåne.
”Någon kanske tillägger att kampanjen också illustreras med ett gult kors på blå botten, men korset i den svenska flaggan är inte en symbol för kristendomen utan en symbol för nationen och sticker därmed inte ut i sammanhanget på samma sätt som Davidsstjärnan eller halvmånen, i synnerhet inte på samma sätt som en gul Davidsstjärna, som i Europa associerar till något helt annat än till frågan om Guds existens.”
Just det faktum att korset på den svenska flaggan är så självklart att det är osynligt är ju just det som gör att det behöver ersättas med en annan religiös symbol för att märkas. Det finns annat kristet tankegods som passerar under radarn i den samtida kulturen men utan att vara lika grafiskt tacksamt.

I USA försöker kreationisterna bekämpa evolutionsteorin genom att framställa intelligent design som vetenskap; i DN försöker Göran Rosenberg avfärda ateismen genom att framställa den som ännu en tro. Någon med språket som arbetsredskap borde kunna skilja på tro och övertygelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar