torsdag 9 december 2010

With his own /b/tard

Det är fascinerande att Wikipedias lyckats mobilisera delar av internets anonyma undermedvetna i en DDoS-attack med en oväntad knorr: frivilliga botnets. Det här är inte grupper som normalt är kända för sitt samhällsengagemang och västvärldens samlade regeringar är en betydligt mer kapabel motståndare än till och med Scientologerna.

Risken finns att det här kommer att bli för internetlagstiftningen vad 11 september blev för det internationella resandet. I den mån dessa attacker inte är explicit olagliga i något land idag kommer de att vara det inom något år. Det som oroar mig är att vi kan komma att hantera något som mer är att likna vid grov skadegörelse som om det vore självmordsbombningar.

I alla fall om det republikanska partiet i USA får som de vill.

Det är inte bara Anonymous som har svårt att tro att åtalet inte är politiskt motiverat. Oförståelsen för för hur det svenska rättssystemet hanterat frågan är ganska kompakt utanför landets gränser. Utvecklingen av sexualbrottslagstiftningen, och praxis för dess tillämpning, har under några årtionden av mycket framgångsrik lobbying gjort att Sverige skiljer sig från resten av världen och Europa i den här frågan; kanske bäst illustrerat av utvecklingen av vår våldtäktsstatistik

Jag har dock egentligen ingen åsikt om vad Assange kan tänkas ha gjort, eller inte gjort, i sängen. Det finns ett brott med betydligt större allmänintresse att utreda och åtala. Assanges betydelse för Wikileaks är kanske inte så stor som han själv vill ge sken av, och förmodligen inbillar sig, men någon på Wikileaks bör ha gjort sig skyldig till obehörig befattning med hemlig uppgift.

4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;

försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig uppgift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt, vid vilken bedömning särskilt skall beaktas om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom;

7 kap. 4 § 4 st. Tryckfrihetsförordningen (1949:105)


7 § Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig natur vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, döms, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för obehörig befattning med hemligt uppgift till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509).

19 kap. 7-8 §§ Brottsbalken (1962:700)

Konspirationsteoretikerna kan därför ha rätt såtillvida att de lagliga förutsättningarna, det vill säga dubbel straffbarhet, verkar föreligga för att utlämna Assange till USA om de begär det. Jag utgår från att Storbritannien inte har några invändningar.

Även om jag kommer att sakna Cirkus Assange lika lite som de före detta Wikileaks-medarbetarna som nu startar en egen site för anonyma källor så har den senaste mediakampanjen haft en positiv bieffekt som nu riskerar att drunkna i havet av diplomatskvaller.

De läckor som har gjort att det faktiska innehållet i den svenska inrikespolitiska fiktionen kallad Neutraliteten precis bryter genom ytan på offentligheten kan nog vara värda att en dryg australisk primadonna får sina femton minuter.

Det började en gång med den vita lögnen att Sveriges beredskap var god.

För att hålla oss ur Andra världskriget gav vi Tredje riket det det ville ha av oss: järnmalm, kullager och det svenska järnvägsnätet. I utbyte fick vi judisk tandguld och annat stöldgods samt slapp Danmarks och Norges öde.

De ländernas neutralitet gjorde nämligen ingenting för att rädda dem undan kriget; lika lite som vår gjorde det. Men enligt den gemensamma självbilden var det just den som frälst oss och med tiden fick den även en aura av moralisk överlägsenhet.

Sveriges sätt att hantera kriget är dock ingenting att vara stolt över; våra ”beskyddarpengar” förlängde kriget och kostade därmed en mycket stor mängd människor livet. Däremot så hade vi inget val. Om rollerna hade varit ombytta hade inte heller Danmark eller Norge sökt konflikt för att komma till ett ockuperat Sveriges undsättning.

Efter det tyska nederlaget vid Stalingrad blev det alltmer uppenbart att Tyskland skulle förlora kriget och Sverige knöt närmare band med västmakterna för att förbereda sig inför detta, hemliga sådana, och för att undvika att störa den inrikespolitiskt gynnsamma mytbildningen var det enklast att fortsätta att hålla dem hemliga i årtionde efter årtionde.

Peter Bratt har en strålande debattartikel i DN i ämnet. Den är lika obekväm som den är sann och  kommer därför att sjukna utan ett spår. Ingen i den svenska offentligheten har något intresse av att låtsas om dess existens.

Strutstaktiken har hållit all debatt om N-ordet stången i årtionden och den kan tyvärr fortfarande vara gångbar.

7 kommentarer:

 1. Nja, nu är du orättvis över den svenska neutraliteten under andra världskriget. Den svenska beredskapen att försörja befolkningen var god även om matsedeln blev lite påver.

  Den militära beredskapen var emellertid urusel, Andra världskriget träffade oss mitt i det veka livet och upprustningen blev så att säga lite jobbig. Köpa OTS-matereiel blev vanskligt. Andra sorteringens italienska flygplan och båtar blev utbytet av Europa. Att köpa krigsmateriel av USA gick inte med mindre än att vi förklarade Tyskland krig.

  Den svenska andra världskrigsneutraliteten är inget att vara stolt över men alternativen var sämre.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. @JK Nilsson
  Jag påstår inte hade vi hade något bättre alternativ; bara att det var en nödvändighet och inte en dygd.

  Inte bara den formella neutraliteten utan även eftergifterna som var det som verkligen höll oss ur kriget.

  SvaraRadera
 3. @J.K: För Sverige var andra alternativ sämre. Frågan är om de var det för omvärlden?

  SvaraRadera
 4. Om Assange ska bli dömd för som icke-amerikansk medborgare spridit hemliga amerikanska uppgifter i ett annat land än USA borde Sverige kunna bötfälla alla Finnar som åker till Amsterdam för att röka braj, för det är ju olagligt i Sverige. Eller varför inte utvisa alla kinesiska dissidenter till Kina, för deras handlingar är ju olagliga enligt Kina.

  Nej, jag tror inte Assange kan bli dömd för något utom just sexanklagelserna.

  SvaraRadera
 5. @kriesse
  Wikileaks har spridit stulna incidentrapporter från den svenska Afghanistankontingenten från servrar i Sverige.

  Servrar man använder just för att få skydd av den TF man bryter mot.

  Om Wikileaks vore ett svensk mediaföretag istället för ett hemlighetsfullt nätverk så hade dess ansvarige utgivare varit åtalad för länge sedan.

  Den viktigaste anledningen till att åtala Assange är att få lagen prövad. Om det visar sig att den inte kan hantera dagens situation, den är ju trots allt skriven för tryckpressar och inte serverhallar, så behöver den ändras inför nästa gång det händer.

  SvaraRadera
 6. @Forsno

  Har Wikileaks aktivt "brutit" sig in och stulit elektroniska dokument ("hackat sig in") från en svensk server i Sverige?

  Eller har man bara offentliggjort dessa?

  SvaraRadera
 7. @kriesse
  De har hyrt in sig.

  Yttrandefriheten inte är absolut. Det är t ex varken tillåtet att bedriva hets mot folkgrupp eller, som i det här fallet, begå brott mot rikets säkerhet.

  Wikileaks kan inte både äta kakan och ha den kvar; om man vill ha den svenska tryckfrihetens skydd behöver man även omfattas av dess straffansvar.

  SvaraRadera