måndag 17 maj 2010

Grupparbete

Den expertgrupp ledd av USA:s före detta utrikesminister Madeleine Albright som tagit fram ett förslag till nytt strategiskt koncept för NATO-alliansen presenterade idag resultatet av sitt arbete i Bryssel (det nu gällande antogs 1999).

Kärnan i alliansen, den nära transatlantiska länken syftande till kollektivt försvar, ska bestå men NATO behöver anpassa sig till en förändrad hotbild och även bli bättre på att hantera andra uppgifter; bland dem utökad global förmåga till stabiliseringsoperationer, pirat- och terroristbekämpning samt missilförsvar.

Det flaggas även för behovet att hitta samordningsvinster och effektivisera den omfattande civila och militära byråkratin inom organisationen.

En fråga som ställdes under presskonferensen var hur de förväntade budgetnedskärningarna i många europeiska länder skulle påverka det redan stora gapet mellan amerikansk och europeisk militär förmåga. Rasmussen var diplomatisk, det vill säga hal, och föredrog att se det som en drivkraft för nödvändiga effektiviseringar. Albright påpekade att NATO-medlemskapet även medför vissa förpliktelser...

Alliansen kommer att ta beslut om strategiskt koncept på toppmötet i Lissabon i november.

NATO:s minisite om det nya strategiska konceptet.

7 kommentarer:

 1. ...var diplomatisk, det vill säga hal, och...
  En kommentar i min smak.

  En bra sammanfattning av dokumentet. Lite förvånande att inte de ekonomiska förutsättningarna tas med, men det ingick kanske inte i uppdraget att reda ut. Det man kan säga är trots allt att nuvarande ekonomiska förutsättningar kommer att kvarstå för tämligen lång tid och sätta käppar i hjulet för implementeringen av gruppens arbete. Man kan rent av säga att skulderna får nästa generation betala.

  Själv skulle jag vilja vara med på mötena, när The Nations - de flesta på bankruttens rand - skall ta ställning till de nya, kostnadsdrivande förslagen. De besparingsförslag som läggs är mest på marginalen.

  Precis som EU ser man inte till att först genomföra det man tidigare har föresatt sig, innan man hittar på nytt och dyrare. Till slut består organisationen av en hoper ogenomförda beslut. Men då fattar man väl nya beslut, antar jag.

  SvaraRadera
 2. De högtravande visionerna kommer förmodligen med i slutdokumentet, men de dyrare av dem riskerar att stanna där.

  Samordning mellan och specialisering bland medlemmarna blir nog av liksom nedskärningar i byråkratin.

  Omfattande utbyggnad av europeisk expeditionär förmåga och heltäckande missilförsvar kommer nog däremot inte att komma någonstans det närmaste årtiondet.

  SvaraRadera
 3. Satsning på Special Forces ingick också i planerna för NATO. Här kanske Sverige kan lyfta sig ett snäpp avseende kvantiteten, om tillgängligt soldatmaterial så medger. Kvalitetsmässigt ligger vi nog rätt, även om just jag inte är rätt person att göra den bedömningen. Bara en känsla jag har. Det är snart den enda FM-verksamhet som inte verkar på fallrepet, personellt och/eller materiellt. Fast det kan ju vara fel det också.

  Billigt är det också.

  SvaraRadera
 4. Hördu Forsno, det verkar bara vara du och jag som bryr oss om den doktrin som skall ligga till grund för NATO de kommande tio åren och som förmodligen kommer att påverka svensk försvars- och säkerhetspolitik för lång tid framåt. Märkligt.

  SvaraRadera
 5. Kan det vara att det upplevs som avlägset? Att de flesta inte tänker på att vi är medlemmar i allt utom rösträtt och säkerhetsgarantier?

  SvaraRadera
 6. Min gissning är att det är 50/50 chans/risk (stryk det som ej önskas) att vi går med i NATO under nästa mandatperiod. Osäkerheten i nuläget ligger nog mest i valutfallet i höst. När valresultatet är känt blir sannolikheten närmare 100% åt endera hållet.

  Förmodligen kommer ett ev medlemskap lika tyst och obemärkt som värnplikten röstades bort i riksdagen idag. Jag börjar tro att ingen kommer att bry sig om det i heller. Märkligt.

  Vad NATO gör rör oss. Hade inte out-of-areadoktrinen kommit, hade inte vi varit i Afghanistan idag, som ett av många exempel.

  Förändringar och fördjupningar av NATO förhållande till sina partners kommer att röra och påverka oss.

  SvaraRadera
 7. Jag tror att det kommer att dröja längre. Det måste bli tydligt för väljarkåren i stort att den nuvarande linjen ger alla nackdelarna och få av fördelarna med medlemskap innan det senare kan bli aktuellt.

  Så länge man kan sälja totalt beroende utan inflytande som "handlingsfrihet" kommer vi att pffa oss fram.

  SvaraRadera